Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Vietējā darbības veida vienība (VDVV)

Konkrētā adresē realizēta ekonomiskā darbība (ieskaitot palīgdarbības).

Ja vienā adresē bija divas vai vairākas atšķirīgas ekonomiskās darbības (piemēram, veikals un kafejnīca), tad katru no tām uzskatīja par vietējo darbības veida vienību.

Vietējā darbības veida vienība (VDVV)

Konkrētā adresē realizēta ekonomiskā darbība (ieskaitot palīgdarbības).

Ja vienā adresē bija divas vai vairākas atšķirīgas ekonomiskās darbības (piemēram, veikals un kafejnīca), tad katru no tām uzskatīja par vietējo darbības veida vienību.