Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rūpniecības produkcijas izlaide

Pārskata periodā saražotās produkcijas un sniegto rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) apjoms faktiskajās cenās.

Rūpniecības produkcijas izlaidi aprēķina, summējot rūpniecības apgrozījumu (ieņēmumi no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa) ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām (+ vai –) pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, kas novērtētas pēc ražošanas izmaksām, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku ražoto iekārtu vērtību un iekārtu kapitālo remontu.

Rūpniecības produkcijas izlaide

Pārskata periodā saražotās produkcijas un sniegto rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) apjoms faktiskajās cenās.

Rūpniecības produkcijas izlaidi aprēķina, summējot rūpniecības apgrozījumu (ieņēmumi no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa) ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām (+ vai –) pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, kas novērtētas pēc ražošanas izmaksām, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku ražoto iekārtu vērtību un iekārtu kapitālo remontu.