Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinā atbilstoši NACE klasifikācijai ieskaita B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība) un D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana) sadaļu (izņemot 35.3. grupu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana").

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinā atbilstoši NACE klasifikācijai ieskaita B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība) un D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana) sadaļu (izņemot 35.3. grupu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana").