Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rūpniecība

Rūpnieciskā darbība ietver:

  • ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (NACE 2. red. B sadaļa);
  • apstrādes rūpniecību (NACE 2. red. C sadaļa);
  • elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (NACE 2. red. D sadaļa);
  • ūdens apgādi; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (NACE 2. red. E sadaļa).

Rūpniecība

Rūpnieciskā darbība ietver:

  • ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (NACE 2. red. B sadaļa);
  • apstrādes rūpniecību (NACE 2. red. C sadaļa);
  • elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (NACE 2. red. D sadaļa);
  • ūdens apgādi; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (NACE 2. red. E sadaļa).