Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rezidentu uzņēmumu grupa

Uzņēmumu grupa, kurā ir vismaz divi uzņēmumi vai juridiskas vienības, kas ir tikai rezidenti.

Rezidentu uzņēmumu grupa

Uzņēmumu grupa, kurā ir vismaz divi uzņēmumi vai juridiskas vienības, kas ir tikai rezidenti.