Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Resursu produktivitāte

Resursu produktivitāte raksturo kopējo materiālu daudzumu, kas tiek izmantots valstī saimnieciskajai darbībai. Šis rādītājs parāda, vai notiek dabas resursu un ekonomiskās izaugsmes atsaiste. Resursu produktivitāti izsaka kā IKP apjomu uz iekšzemes resursu patēriņa vienību, t.i., IKP/DMC eiro uz kg.

Resursu produktivitāte

Resursu produktivitāte raksturo kopējo materiālu daudzumu, kas tiek izmantots valstī saimnieciskajai darbībai. Šis rādītājs parāda, vai notiek dabas resursu un ekonomiskās izaugsmes atsaiste. Resursu produktivitāti izsaka kā IKP apjomu uz iekšzemes resursu patēriņa vienību, t.i., IKP/DMC eiro uz kg.