Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Resursu plānošanas programma

Programmatūra, kas izstrādāta ar mērķi analizēt uzņēmuma rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu to optimālu izmantošanu.

Resursu plānošanas programma

Programmatūra, kas izstrādāta ar mērķi analizēt uzņēmuma rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu to optimālu izmantošanu.