Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Restaurācija

Būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.

Restaurācija

Būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.