Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Republikas pilsēta [uzņēmējdarbības rādītāji]

Saskaņā ar 2004. gada 28. aprīlī pieņemto Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" (grozījumi: MK 03.06.2009. rīk. nr. 381, MK 28.12.2010. rīk. nr. 759) un Eiropas Savienības kopējo statistisko teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS 3) dati tiek iedalīti pēc deviņām republikas pilsētām: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils, Jēkabpils, Valmiera.

Republikas pilsēta [uzņēmējdarbības rādītāji]

Saskaņā ar 2004. gada 28. aprīlī pieņemto Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" (grozījumi: MK 03.06.2009. rīk. nr. 381, MK 28.12.2010. rīk. nr. 759) un Eiropas Savienības kopējo statistisko teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS 3) dati tiek iedalīti pēc deviņām republikas pilsētām: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils, Jēkabpils, Valmiera.