Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rentabilitāte

Attiecība starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kas saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu.

Parasti par peļņas lielumu ietekmējošiem rādītājiem mēdz pieņemt iesaistīto kapitālu vai īpašumu, vai arī neto apgrozījumu. 

Vienmēr pozitīvi tiek vērtēts visu rentabilitātes rādītāju maksimāli lielākais līmenis. Zems rentabilitātes līmenis liecina par problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, sagaidāms uzņēmuma bankrots.

Rentabilitāte

Attiecība starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kas saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu.

Parasti par peļņas lielumu ietekmējošiem rādītājiem mēdz pieņemt iesaistīto kapitālu vai īpašumu, vai arī neto apgrozījumu. 

Vienmēr pozitīvi tiek vērtēts visu rentabilitātes rādītāju maksimāli lielākais līmenis. Zems rentabilitātes līmenis liecina par problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, sagaidāms uzņēmuma bankrots.