Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Renovācija

Būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, nemainot tās apjomu un funkciju.

Renovācija

Būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, nemainot tās apjomu un funkciju.