Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Rehabilitācijas pakalpojumi

Rehabilitācijas pakalpojumi ir pakalpojumi, kas vērsti uz ķermeņa funkciju un struktūru stabilizēšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, neesības vai zaudēšanas kompensēšanu, veselības traucējumu, medicīnisko komplikāciju un risku novēršanu.

Rehabilitācijas pakalpojumi

Rehabilitācijas pakalpojumi ir pakalpojumi, kas vērsti uz ķermeņa funkciju un struktūru stabilizēšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, neesības vai zaudēšanas kompensēšanu, veselības traucējumu, medicīnisko komplikāciju un risku novēršanu.