Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa ir regulāri maksājumi naudā katrā samaksas periodā (nedēļā, mēnesī), ieskaitot atvaļinājuma apmaksu.

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa ir regulāri maksājumi naudā katrā samaksas periodā (nedēļā, mēnesī), ieskaitot atvaļinājuma apmaksu.