Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Reģistrētā dzīvesvieta

Reģistrētā dzīvesvieta – personas dzīvesvieta Latvijā, kas noteikta, ņemot vērā personas deklarēto adresi PMLP iedzīvotāju reģistrā, kā arī citos administratīvajos datos pieejamo informāciju par personām institucionālajos mājsaimniecībās un veicot deklarētās adreses korekcijas noteiktām iedzīvotāju grupām (bērniem, kas deklarēti adresē bez vecākiem; tēviem, kas deklarēti tikai kopā ar bērniem; personām bez adreses koda).

Reģistrētā dzīvesvieta

Reģistrētā dzīvesvieta – personas dzīvesvieta Latvijā, kas noteikta, ņemot vērā personas deklarēto adresi PMLP iedzīvotāju reģistrā, kā arī citos administratīvajos datos pieejamo informāciju par personām institucionālajos mājsaimniecībās un veicot deklarētās adreses korekcijas noteiktām iedzīvotāju grupām (bērniem, kas deklarēti adresē bez vecākiem; tēviem, kas deklarēti tikai kopā ar bērniem; personām bez adreses koda).