Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Reģions [uzņēmējdarbības rādītāji]

Dati tiek iedalīti pēc sešiem statistiskajiem reģioniem: Rīgas reģions; Pierīgas reģions; Vidzemes reģions; Kurzemes reģions; Zemgales reģions; Latgales reģions.

Statistiskie reģioni sastāv no administratīvajām vienībām atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. jūnija rīkojumam Nr. 381 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 28. aprīļa rīkojumā Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".

Reģions [uzņēmējdarbības rādītāji]

Dati tiek iedalīti pēc sešiem statistiskajiem reģioniem: Rīgas reģions; Pierīgas reģions; Vidzemes reģions; Kurzemes reģions; Zemgales reģions; Latgales reģions.

Statistiskie reģioni sastāv no administratīvajām vienībām atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. jūnija rīkojumam Nr. 381 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 28. aprīļa rīkojumā Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".