Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Reģiona kopējā pievienotā vērtība

Reģiona kopējā pievienotā vērtība (PV) ir ražošanas vienības (iestādes) ekonomiskās darbības novērtējums reģionā. PV naudas izteiksmē noteikta kā preču un pakalpojumu izlaides un starppatēriņa vērtības starpība atbilstošā gada faktiskajās cenās.

Starppatēriņu veido ražošanā (ekonomiskajā darbībā) izlietoto pirkto preču un pakalpojumu vērtība.

Reģiona kopējā pievienotā vērtība

Reģiona kopējā pievienotā vērtība (PV) ir ražošanas vienības (iestādes) ekonomiskās darbības novērtējums reģionā. PV naudas izteiksmē noteikta kā preču un pakalpojumu izlaides un starppatēriņa vērtības starpība atbilstošā gada faktiskajās cenās.

Starppatēriņu veido ražošanā (ekonomiskajā darbībā) izlietoto pirkto preču un pakalpojumu vērtība.