Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ražošanas un importa nodokļi

Ražošanas un importa nodokļi sastāv no obligātiem, neatlīdzināmiem maksājumiem naudā vai natūrā, ko iekasē vispārējā valdība vai Eiropas Savienības institūcijas saistībā ar preču un pakalpojumu ražošanu un importēšanu, darbaspēka nodarbināšanu, zemes, ēku vai citu ražošanā izmantoto aktīvu īpašumtiesībām vai izmantošanu.

Ražošanas un importa nodokļi

Ražošanas un importa nodokļi sastāv no obligātiem, neatlīdzināmiem maksājumiem naudā vai natūrā, ko iekasē vispārējā valdība vai Eiropas Savienības institūcijas saistībā ar preču un pakalpojumu ražošanu un importēšanu, darbaspēka nodarbināšanu, zemes, ēku vai citu ražošanā izmantoto aktīvu īpašumtiesībām vai izmantošanu.