Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ražošanas pamatgrupējumi

Tiek veidoti kā starpposms starp rūpniecības nozaru (B, C, D un E) sadaļām, pārgrupējot atbilstošās Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) trīs zīmju grupas.

Pastāv pieci ražošanas pamatgrupējumi:

  1. starppatēriņa preces;
  2. enerģija;
  3. ražošanas līdzekļi;
  4. ilgstoša patēriņa preces;
  5. īslaicīga patēriņa preces.

Ražošanas pamatgrupējumi

Tiek veidoti kā starpposms starp rūpniecības nozaru (B, C, D un E) sadaļām, pārgrupējot atbilstošās Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) trīs zīmju grupas.

Pastāv pieci ražošanas pamatgrupējumi:

  1. starppatēriņa preces;
  2. enerģija;
  3. ražošanas līdzekļi;
  4. ilgstoša patēriņa preces;
  5. īslaicīga patēriņa preces.