Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ražošana [energoresursi]

Energoresursi, kas saražoti no dabīgām izejvielām. Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās.

Ražošana [energoresursi]

Energoresursi, kas saražoti no dabīgām izejvielām. Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās.