Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori

Indikatori, kurus Lākenas Eiropadome pieņēma 2001. gada decembrī, lai varētu izvērtēt un novērot ES dalībvalstu progresu sociālās atstumtības mazināšanā. Šajos indikatoros ietilpst nabadzības riska indekss, Džini koeficients u. c. indikatori.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori

Indikatori, kurus Lākenas Eiropadome pieņēma 2001. gada decembrī, lai varētu izvērtēt un novērot ES dalībvalstu progresu sociālās atstumtības mazināšanā. Šajos indikatoros ietilpst nabadzības riska indekss, Džini koeficients u. c. indikatori.