Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Monetārās finanšu iestādes (MFI)

Monetārās finanšu iestādes (MFI) ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros; pie MFI pieder arī valstu centrālās bankas.

Monetārās finanšu iestādes (MFI)

Monetārās finanšu iestādes (MFI) ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros; pie MFI pieder arī valstu centrālās bankas.