Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mirušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits.

Mirušo skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu. Mirušo skaitā iekļauj arī ārvalstīs mirušos Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus.

Mirušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits.

Mirušo skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu. Mirušo skaitā iekļauj arī ārvalstīs mirušos Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus.