Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mirstības vispārīgais koeficients

Mirstības vispārīgais koeficients ir mirušo skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu.

Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju. 

Mirstības vispārīgais koeficients

Mirstības vispārīgais koeficients ir mirušo skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu.

Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.