Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mirstības vecumkoeficients

Vidējais mirstības līmenis noteiktā iedzīvotāju vecuma grupā.

Koeficients tiek aprēķināts, attiecinot gada laikā mirušo skaitu attiecīgajā vecuma grupā pret vidējo šīs pašas vecuma grupas iedzīvotāju skaitu.

Parasti aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.

Mirstības vecumkoeficients

Vidējais mirstības līmenis noteiktā iedzīvotāju vecuma grupā.

Koeficients tiek aprēķināts, attiecinot gada laikā mirušo skaitu attiecīgajā vecuma grupā pret vidējo šīs pašas vecuma grupas iedzīvotāju skaitu.

Parasti aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.