Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Minimālā mēnešalga

Valstī noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros konkrētajā laika periodā.

Minimālā mēnešalga

Valstī noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros konkrētajā laika periodā.