Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mežizstrādes izmaksas, EUR uz m3 (bez PVN)

Galvenās cirtes un starpcirtes cirsmu darbu izmaksas kokmateriālu sagatavošanai (koku gāšana, atzarošana un stumbru sagarumošana sortimentos) un kokmateriālu transportēšanas izmaksas (kokmateriālu izvešana no cirsmas līdz uzkrāšanas terminālim, pārstrādes vai patēriņa vietai).

Mežizstrādes izmaksas, EUR uz m3 (bez PVN)

Galvenās cirtes un starpcirtes cirsmu darbu izmaksas kokmateriālu sagatavošanai (koku gāšana, atzarošana un stumbru sagarumošana sortimentos) un kokmateriālu transportēšanas izmaksas (kokmateriālu izvešana no cirsmas līdz uzkrāšanas terminālim, pārstrādes vai patēriņa vietai).