Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Meža ieaudzēšana

Pasākumu kopums meža ieaudzēšanai zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs.

Meža ieaudzēšana

Pasākumu kopums meža ieaudzēšanai zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs.