Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Meža atjaunošanas izmaksas pa meža zemes kvalitātes grupām, EUR uz ha (bez PVN)

Meža augsnes sagatavošanas, meža stādīšanas un stādmateriālu izmaksas.

1. meža zemes kvalitātes grupai pieder: grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder: sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai pieder: mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder: damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

Meža atjaunošanas izmaksas pa meža zemes kvalitātes grupām, EUR uz ha (bez PVN)

Meža augsnes sagatavošanas, meža stādīšanas un stādmateriālu izmaksas.

1. meža zemes kvalitātes grupai pieder: grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder: sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai pieder: mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder: damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.