Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mēneša darba samaksas mediāna [eksperimentālā statistika]

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti.

CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Lai nodrošinātu datu lietotāju prasības pēc cita vidējā darba samaksas rādītāja, kuru neietekmē ļoti lielas vai mazas algas un kas labāk raksturotu tipisko atalgojuma līmeni valstī, CSP ir uzsākusi mediānas rādītāja aprēķinus. Aprēķiniem tiek izmantota ceturkšņa statistiskajā apsekojumā iegūtā informācija (veidlapas 2-darbs, 2-darbs-pašvaldibas un  2-darbs (īsā)) un Valsts ieņēmuma dienesta administratīvie dati.

Mediāna ir rādītājs, kas atrodas augošā vai dilstošā kārtībā sakārtotas rādītāju rindas vidū. Mediāna dala rindu divās vienādās daļās. Parasti darba samaksas rādītājiem mediānas vērtība ir mazāka par vidējo aritmētisko vērtību (vidējo darba samaksu). Starpība starp mediānu un vidējo aritmētisko vērtību rāda darba ienākumu sadalījuma asimetriju. Ja sadalījums būtu pilnīgi simetrisks, tad mediāna un vidējais aritmētiskais būtu vienādi.

Mēneša darba samaksas mediāna [eksperimentālā statistika]

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti.

CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Lai nodrošinātu datu lietotāju prasības pēc cita vidējā darba samaksas rādītāja, kuru neietekmē ļoti lielas vai mazas algas un kas labāk raksturotu tipisko atalgojuma līmeni valstī, CSP ir uzsākusi mediānas rādītāja aprēķinus. Aprēķiniem tiek izmantota ceturkšņa statistiskajā apsekojumā iegūtā informācija (veidlapas 2-darbs, 2-darbs-pašvaldibas un  2-darbs (īsā)) un Valsts ieņēmuma dienesta administratīvie dati.

Mediāna ir rādītājs, kas atrodas augošā vai dilstošā kārtībā sakārtotas rādītāju rindas vidū. Mediāna dala rindu divās vienādās daļās. Parasti darba samaksas rādītājiem mediānas vērtība ir mazāka par vidējo aritmētisko vērtību (vidējo darba samaksu). Starpība starp mediānu un vidējo aritmētisko vērtību rāda darba ienākumu sadalījuma asimetriju. Ja sadalījums būtu pilnīgi simetrisks, tad mediāna un vidējais aritmētiskais būtu vienādi.