Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Platība, kurā veikta meliorācija ar drenāžu vai vaļējo grāvju tīklu.

Meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Platība, kurā veikta meliorācija ar drenāžu vai vaļējo grāvju tīklu.