Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Medību iecirknis

Vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs.

Medību iecirknis

Vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs.