Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Medību atļauja

Dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku.

Medību atļauja

Dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku.