Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Māsa

Māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām. Māsa profesionālās darbības ietvaros atbilstoši kompetencei:

  1. veic pacientu aprūpi;
  2. piedalās ārstniecībā;
  3. vada pacientu aprūpes darbu;
  4. nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos;
  5. veic profesionālās izglītības darbu.

Māsa

Māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām. Māsa profesionālās darbības ietvaros atbilstoši kompetencei:

  1. veic pacientu aprūpi;
  2. piedalās ārstniecībā;
  3. vada pacientu aprūpes darbu;
  4. nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos;
  5. veic profesionālās izglītības darbu.