Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecību jauniegādāti esoši mājokļi

Mājoklis, ko ir iegādājies vai par saviem līdzekļiem uzbūvējis lietotājs un kura vērtība jau bijusi iekļauta vismaz viena lietotāja bruto ieguldījumos pamatkapitālā. Esošie mājokļi ir mājokļi, kurus īpašnieks (mājsaimniecība) iegādājas, lai tur dzīvotu, bet kuriem iepriekš ir bijis cits pielietojums (piemēram, mājoklis iepriekš ir ticis izīrēts vai piederējis valsts iestādei vai uzņēmumam).

Mājsaimniecību jauniegādāti esoši mājokļi

Mājoklis, ko ir iegādājies vai par saviem līdzekļiem uzbūvējis lietotājs un kura vērtība jau bijusi iekļauta vismaz viena lietotāja bruto ieguldījumos pamatkapitālā. Esošie mājokļi ir mājokļi, kurus īpašnieks (mājsaimniecība) iegādājas, lai tur dzīvotu, bet kuriem iepriekš ir bijis cits pielietojums (piemēram, mājoklis iepriekš ir ticis izīrēts vai piederējis valsts iestādei vai uzņēmumam).