Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecības kopējie ienākumi

Visu mājsaimniecības locekļu mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas.

Mēneša ienākumos ir iekļauti ienākumi no darba vai citas saimnieciskās darbības, vecuma vai invaliditātes pensijas, pabalsti (bezdarbnieka, slimības vai darba nespējas, ģimenes, bērnu audzināšanas, mājokļa, u.c.).

Mājsaimniecības kopējie ienākumi

Visu mājsaimniecības locekļu mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas.

Mēneša ienākumos ir iekļauti ienākumi no darba vai citas saimnieciskās darbības, vecuma vai invaliditātes pensijas, pabalsti (bezdarbnieka, slimības vai darba nespējas, ģimenes, bērnu audzināšanas, mājokļa, u.c.).