Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecības galvenais pelnītājs

Mājsaimniecības galvenais pelnītājs ir persona, kuras ienākumi (naudā un natūrā) mājsaimniecības budžetā ir lielākie ne tikai apsekojuma mēnesī, bet pēdējo 3–6 mēnešu laikā.

Zemnieku mājsaimniecībām šis periods ir pēdējie 12 mēneši.

Mājsaimniecības galvenais pelnītājs

Mājsaimniecības galvenais pelnītājs ir persona, kuras ienākumi (naudā un natūrā) mājsaimniecības budžetā ir lielākie ne tikai apsekojuma mēnesī, bet pēdējo 3–6 mēnešu laikā.

Zemnieku mājsaimniecībām šis periods ir pēdējie 12 mēneši.