Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas sastāv no bezpeļņas institūcijām, kas ir atsevišķas juridiskas personas, kuras apkalpo mājsaimniecības un kuras ir privāti citi ārpustirgus ražotāji.

To galvenie resursi, neskaitot tos, kas gūti no gadījuma rakstura tirdzniecības, tiek gūti no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā no mājsaimniecībām kā patērētājām, no vispārējās valdības maksājumiem, kā arī īpašuma ienākumiem.

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas sastāv no bezpeļņas institūcijām, kas ir atsevišķas juridiskas personas, kuras apkalpo mājsaimniecības un kuras ir privāti citi ārpustirgus ražotāji.

To galvenie resursi, neskaitot tos, kas gūti no gadījuma rakstura tirdzniecības, tiek gūti no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā no mājsaimniecībām kā patērētājām, no vispārējās valdības maksājumiem, kā arī īpašuma ienākumiem.