Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecība [uzņēmējdarbības finanšu statistika]

Mājsaimniecības aptver indivīdus vai indivīdu grupas kā patērētājus un, iespējams, arī uzņēmējus, kuri ražo tirgus preces un nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji).

Šajā grupā iekļauj arī indivīdus un indivīdu grupas kā preču un nefinanšu pakalpojumu ražotājus pašu galapatēriņam.

Mājsaimniecība [uzņēmējdarbības finanšu statistika]

Mājsaimniecības aptver indivīdus vai indivīdu grupas kā patērētājus un, iespējams, arī uzņēmējus, kuri ražo tirgus preces un nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji).

Šajā grupā iekļauj arī indivīdus un indivīdu grupas kā preču un nefinanšu pakalpojumu ražotājus pašu galapatēriņam.