Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecība [tautas skaitīšana, 2000]

Atbilstoši 2000.gada tautas skaitīšanā mājsaimniecības identificēšanā lietotajai mājokļa koncepcijai, privātā mājsaimniecība ir vienu mājokli apdzīvojošo personu kopums. Pie privātām mājsaimniecībām nav skaitāmi iedzīvotāji, kas dzīvo personu grupu ilglaicīgai dzīvošanai un aprūpei izveidoto institūciju mājokļos.

Mājsaimniecība [tautas skaitīšana, 2000]

Atbilstoši 2000.gada tautas skaitīšanā mājsaimniecības identificēšanā lietotajai mājokļa koncepcijai, privātā mājsaimniecība ir vienu mājokli apdzīvojošo personu kopums. Pie privātām mājsaimniecībām nav skaitāmi iedzīvotāji, kas dzīvo personu grupu ilglaicīgai dzīvošanai un aprūpei izveidoto institūciju mājokļos.