Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājokļa cenu indekss (MCI)

Mājokļa cenu indekss (MCI) ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū.

MCI aptver visus mājokļu pirkumus neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.

MCI aptver darījumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām no vienas puses un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām. Darījumu summa ietver arī pie īpašuma pievienotā zemes gabala vērtību.

Mājokļa cenu indekss (MCI)

Mājokļa cenu indekss (MCI) ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū.

MCI aptver visus mājokļu pirkumus neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.

MCI aptver darījumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām no vienas puses un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām. Darījumu summa ietver arī pie īpašuma pievienotā zemes gabala vērtību.