Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Maģistrālā vada garums

Maģistrālie cauruļvadi ir galvenokārt garas, liela diametra caurules, pa kurām piegādā produktus (naftu, gāzi, pārstrādes produktus) pilsētām, valstīm un pat kontinentiem. Šie transporta tīkli ietver vairākas kompresoru stacijas, kas atrodas gāzes līnijās vai sūkņu stacijās un ir saistīti ar nepārstrādātu vai daudzveidīgu produktu cauruļvadiem. Ietver atzaru līnijas, ja tās atbilst transporta cauruļvadu prasībām, kā arī cauruļvadus, kas savieno sauszemi ar urbšanas platformām jūrā.

Neietver cauruļvadus, kuru kopējais garums ir mazāks par 50 km vai kuru iekšējais diametrs ir mazāks par 15 centimetriem, kā arī vadus, kurus izmanto tikai militārām vajadzībām vai kuri visā garumā atrodas rūpnieciskas darbības teritorijā, tāpat arī cauruļvadus, kuri atrodas tikai jūrā (t.i., izvietoti tikai atklātā jūrā).

Ietver starptautiskos cauruļvadus, ja to kopējais garums ir 50 km vai vairāk – pat tad, ja cauruļvada posms ziņotājvalstī ir īsāks par 50 km. Cauruļvadi, kas sastāv no diviem (vai vairākiem) paralēliem cauruļvadiem, tiek ieskaitīti divreiz (vai vairākas reizes).

Maģistrālā vada garums

Maģistrālie cauruļvadi ir galvenokārt garas, liela diametra caurules, pa kurām piegādā produktus (naftu, gāzi, pārstrādes produktus) pilsētām, valstīm un pat kontinentiem. Šie transporta tīkli ietver vairākas kompresoru stacijas, kas atrodas gāzes līnijās vai sūkņu stacijās un ir saistīti ar nepārstrādātu vai daudzveidīgu produktu cauruļvadiem. Ietver atzaru līnijas, ja tās atbilst transporta cauruļvadu prasībām, kā arī cauruļvadus, kas savieno sauszemi ar urbšanas platformām jūrā.

Neietver cauruļvadus, kuru kopējais garums ir mazāks par 50 km vai kuru iekšējais diametrs ir mazāks par 15 centimetriem, kā arī vadus, kurus izmanto tikai militārām vajadzībām vai kuri visā garumā atrodas rūpnieciskas darbības teritorijā, tāpat arī cauruļvadus, kuri atrodas tikai jūrā (t.i., izvietoti tikai atklātā jūrā).

Ietver starptautiskos cauruļvadus, ja to kopējais garums ir 50 km vai vairāk – pat tad, ja cauruļvada posms ziņotājvalstī ir īsāks par 50 km. Cauruļvadi, kas sastāv no diviem (vai vairākiem) paralēliem cauruļvadiem, tiek ieskaitīti divreiz (vai vairākas reizes).