Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Finanšu līzings

Finanšu līzings ir aizdevums, kas izsniegts ilgstošas lietošanas iekārtu u. tml. pamatlīdzekļu iegādei, ja līzinga devējs iznomā šos pamatlīdzekļus klientam par nomas maksu, kas sedz aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus.

Nomnieks sedz visus ar iekārtu uzturēšanu saistītos izdevumus, uzņemas visus riskus un atlīdzību, kas raksturīga īpašuma tiesībām.

Līzinga perioda beigās līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā.

Finanšu līzings

Finanšu līzings ir aizdevums, kas izsniegts ilgstošas lietošanas iekārtu u. tml. pamatlīdzekļu iegādei, ja līzinga devējs iznomā šos pamatlīdzekļus klientam par nomas maksu, kas sedz aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus.

Nomnieks sedz visus ar iekārtu uzturēšanu saistītos izdevumus, uzņemas visus riskus un atlīdzību, kas raksturīga īpašuma tiesībām.

Līzinga perioda beigās līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā.