Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Finanšu konti

Nacionālo kontu sistēmas, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu pārmaiņas un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektora dalījumā.

Finanšu konti

Nacionālo kontu sistēmas, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu pārmaiņas un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektora dalījumā.