Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Finansiālā rentabilitāte

Finansiālā rentabilitāte rāda, cik daudz peļņas uzņēmums ieguvis, rēķinot uz vienu pašu kapitāla vienību.

Finansiālā rentabilitāte

Finansiālā rentabilitāte rāda, cik daudz peļņas uzņēmums ieguvis, rēķinot uz vienu pašu kapitāla vienību.