Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

ESSPROS

Eiropas integrētā sociālās aizsardzības statistikas sistēma, kas apvieno statistiski salīdzināmu informāciju par sociālās aizsardzības organizāciju, tās pašreizējo stāvokli un attīstību dalībvalstīs. Sociālie pabalsti tiek klasificēti atbilstoši funkcijai. Sociālo pabalstu funkcija attiecas uz primāro mērķi, kam sociālā aizsardzība tiek nodrošināta. Ir noteikti šādi primārie mērķi:

 • Slimība / veselības aprūpe – finansiāls atbalsts un medicīniskā aprūpe fiziskas vai garīgas saslimšanas gadījumā, izņemot invaliditāti. Ietver, piemēram, ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi, slimības pabalstu, atbalstu kompensējamo medikamentu iegādei u. c.
 • Invaliditāte – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) personai sakarā ar fiziskas vai garīgas saslimšanas izraisītu nespēju nodarboties ar ekonomiskām vai sociālām aktivitātēm. Ietver, piemēram, invaliditātes pensijas, sociālo un profesionālo rehabilitāciju u. c.
 • Vecums – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) saistībā ar vecumu. Piemēram, vecuma pensija, mājas aprūpe veciem ļaudīm u. c.
 • Apgādnieka zaudējums – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija.
 • Ģimenes / bērni – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) sakarā ar izmaksām, kas saistītas ar grūtniecību, bērna piedzimšanu vai adoptēšanu, bērnu audzināšanu un citu ģimenes locekļu aprūpi. Ietver, piemēram, bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu u. c.
 • Bezdarbs – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar bezdarbu. Piemēram, bezdarbnieka pabalsts, bezdarbnieku profesionālā apmācība u. c.
 • Mājoklis – sociālā palīdzība saistībā ar mājokļa nodrošināšanas izmaksām. Piemēram, nodrošina sociālo māju darbību u. c.
 • Sociālā atstumtība, kas citur nav klasificēta – pabalsti naudas vai mantiskā formā (izņemot veselības aprūpi), kas speciāli paredzēti sociālās atstumtības apkarošanai, kas nav aptverta nevienā citā funkcijā. Piemēram, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru, krīzes centru darbības nodrošināšanai, pašvaldības pabalsti bāreņiem dzīves uzsākšanai u.c.

ESSPROS

Eiropas integrētā sociālās aizsardzības statistikas sistēma, kas apvieno statistiski salīdzināmu informāciju par sociālās aizsardzības organizāciju, tās pašreizējo stāvokli un attīstību dalībvalstīs. Sociālie pabalsti tiek klasificēti atbilstoši funkcijai. Sociālo pabalstu funkcija attiecas uz primāro mērķi, kam sociālā aizsardzība tiek nodrošināta. Ir noteikti šādi primārie mērķi:

 • Slimība / veselības aprūpe – finansiāls atbalsts un medicīniskā aprūpe fiziskas vai garīgas saslimšanas gadījumā, izņemot invaliditāti. Ietver, piemēram, ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi, slimības pabalstu, atbalstu kompensējamo medikamentu iegādei u. c.
 • Invaliditāte – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) personai sakarā ar fiziskas vai garīgas saslimšanas izraisītu nespēju nodarboties ar ekonomiskām vai sociālām aktivitātēm. Ietver, piemēram, invaliditātes pensijas, sociālo un profesionālo rehabilitāciju u. c.
 • Vecums – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) saistībā ar vecumu. Piemēram, vecuma pensija, mājas aprūpe veciem ļaudīm u. c.
 • Apgādnieka zaudējums – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija.
 • Ģimenes / bērni – atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) sakarā ar izmaksām, kas saistītas ar grūtniecību, bērna piedzimšanu vai adoptēšanu, bērnu audzināšanu un citu ģimenes locekļu aprūpi. Ietver, piemēram, bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu u. c.
 • Bezdarbs – atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar bezdarbu. Piemēram, bezdarbnieka pabalsts, bezdarbnieku profesionālā apmācība u. c.
 • Mājoklis – sociālā palīdzība saistībā ar mājokļa nodrošināšanas izmaksām. Piemēram, nodrošina sociālo māju darbību u. c.
 • Sociālā atstumtība, kas citur nav klasificēta – pabalsti naudas vai mantiskā formā (izņemot veselības aprūpi), kas speciāli paredzēti sociālās atstumtības apkarošanai, kas nav aptverta nevienā citā funkcijā. Piemēram, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru, krīzes centru darbības nodrošināšanai, pašvaldības pabalsti bāreņiem dzīves uzsākšanai u.c.