Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS)

ES ETS ir ekonomisks instruments klimata pārmaiņu mazināšanā, kura  mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm izpildīt Kioto protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības un nodrošināt emisiju samazināšanu iespējami visefektīvākajā veidā.

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS)

ES ETS ir ekonomisks instruments klimata pārmaiņu mazināšanā, kura  mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm izpildīt Kioto protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības un nodrošināt emisiju samazināšanu iespējami visefektīvākajā veidā.