Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

ES 15/25/27/28

ES-15 – Eiropas Savienības 15 valstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija.

ES-25 – Eiropas Savienības 25 valstis: visas ES-15 valstis, pieskaitot Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju, Ungāriju pēc ES paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

ES-27 (2007.-2013.g.) – Eiropas Savienības 27 valstis: visas ES-25 valstis, pieskaitot Bulgāriju un Rumāniju pēc ES paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

ES-28 – Eiropas Savienības 28 valstis: visas ES-27 (2007.-2013.g.) valstis, pieskaitot Horvātiju pēc ES paplašināšanās 2013. gada 1. jūlijā.

ES-27 (no 2020.g.) – Eiropas Savienības 27 valstis: visas ES-28  valstis, izņemot Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās no ES 2020. gada 31. janvārī.

ES 15/25/27/28

ES-15 – Eiropas Savienības 15 valstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija.

ES-25 – Eiropas Savienības 25 valstis: visas ES-15 valstis, pieskaitot Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju, Ungāriju pēc ES paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

ES-27 (2007.-2013.g.) – Eiropas Savienības 27 valstis: visas ES-25 valstis, pieskaitot Bulgāriju un Rumāniju pēc ES paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

ES-28 – Eiropas Savienības 28 valstis: visas ES-27 (2007.-2013.g.) valstis, pieskaitot Horvātiju pēc ES paplašināšanās 2013. gada 1. jūlijā.

ES-27 (no 2020.g.) – Eiropas Savienības 27 valstis: visas ES-28  valstis, izņemot Apvienoto Karalisti pēc tās izstāšanās no ES 2020. gada 31. janvārī.