Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Energoresursu nodokļi

Šajā kategorijā ietilpst nodokļi par energoresursiem, kurus izmanto gan transportlīdzekļos, gan stacionāros avotos.

Svarīgākie energoresursi, ko izmanto transportā, ir benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze.

Stacionāros avotos izmanto mazutu, dabasgāzi, ogles un elektroenerģiju.

Energoresursu nodokļi

Šajā kategorijā ietilpst nodokļi par energoresursiem, kurus izmanto gan transportlīdzekļos, gan stacionāros avotos.

Svarīgākie energoresursi, ko izmanto transportā, ir benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze.

Stacionāros avotos izmanto mazutu, dabasgāzi, ogles un elektroenerģiju.