Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Elektroenerģijas zudumi

Zudumi, kas radušies pārvades un piegādes dēļ.

Elektroenerģijas zudumi

Zudumi, kas radušies pārvades un piegādes dēļ.