Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Elektroenerģijas cena

Cenas pamatojoties uz nodokļu piemērošanu iedala šādos līmeņos:

  • Cenas bez visiem nodokļiem, nodevām, maksām un maksājumiem ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīkla komponentu.
  • Cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem atgūstamiem nodokļiem ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK), valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis), bet neietver PVN.
  • Cenas ar visiem nodokļiem un PVN. Cenas, kurās ietverti visi nodokļi. Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (OIK, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis un PVN).

Elektroenerģijas cena

Cenas pamatojoties uz nodokļu piemērošanu iedala šādos līmeņos:

  • Cenas bez visiem nodokļiem, nodevām, maksām un maksājumiem ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīkla komponentu.
  • Cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem atgūstamiem nodokļiem ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK), valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis), bet neietver PVN.
  • Cenas ar visiem nodokļiem un PVN. Cenas, kurās ietverti visi nodokļi. Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (OIK, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis un PVN).